درباره دایکو

فروشگاه دایکو پنوماتیک Dayco Pneumatics

فروشگاه دایکو

نماینده رسمی اتصالات پنوماتیک و شیلنگ های پنوماتیک و کوپلینگ های باد

اتصالات پنوماتيك  100% برنج

تایید اتصالات پنوماتیک از آزمایشگاه های کشور با فشاری کاری حداکثر 24 بار

نماینده انحصاری کوپلینگ های باد

ارائه دهنده شیلنگ های نخدار و سیم دار  ، شیلنگ های آب نما فنردار ، شیلنگ های مواد غذایی ، شیلنگ های باد و روغن و بنزین